Disseny d'un projecte de recerca

  • Date and times: 30 setembre,2,7,9 i 14 d’octubre de 2019 de 15-18h
  • Location: Aula 18, els dies 30 set i 9 oct i Aula 3, els dies 2,7 i 14 d'octubre de la Unitat Docent de l’Hospital U. Sant Joan de Reus
  • Cursos i jornades

Purpose

OBJECTIUS

 Formular preguntes en format PICO
 Realitzar cerques bibliogràfiques acurades
 Triar el disseny d'estudi més adequat a nostre objectiu
 Definir i tractar variables i adequar-ne l'anàlisi estadístic
 Adquirir coneixements bàsics per a la redacció i publicació d'articles

TEMARI

 SESSIÓ 1. El mètode científic: de la pregunta a la hipòtesi i l'objectiu en els projectes de recerca.
 SESSIÓ 2. Cerca bibliogràfica. Gestors bibliogràfics.
 SESSIÓ 3. Diferents tipus de disseny d'estudis epidemiològics i les seves característiques.
 SESSIÓ 4. Tipus de variables. Com definir-les i gestionar-les. Estratègies d'anàlisi.
 SESSIÓ 5. Rellevància i difusió dels resultats.

DOCENTS

Josep Basora i Gallisà. Coordinador Recerca i Formació. DAP Camp de Tarragona Gerència Teritorial Camp de Tarragona.Institut català de la Salut.
Eva Ma Satue Gracia. Doctora Unitat Suport a la Recerca. Direcció d'Atenció Primària Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut.
Cristina Rey Reñones. Infermera investigadora PhD. Unitat de Suport a la Recerca. Direcció d'Atenció Primària Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut.

Organizes

El curs es farà en 5 dies de 3 hores de duració per dia i 5 hores No presencials, total 20 hores.

Organitza Atenció Primària i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Sign up form


The treatment of data provided by users are collected in the automated file owned by the Foundation IIPSV registered in the AEDP and subject to the provisions of the data protection act.

The processing of the forms enclosed on the website implies the express consent of the user, to make IISPV transfers of personal character data communicating the connected user to all persons that are necessary to carry out the purposes of the automated file, the purpose of it being the correct management of the IISPV Training Unit.

If you wish to exercise their rights of access, rectification, cancellation opposition (ARCO rights) regarding their personal treated given by the IISPV, under the terms and conditions laid down in title III of the LOPD, can contact IISPV via email address: atencio.usuari(ELIMINAR)@iispv.cat