Survey: Quins son els punts claus per escriure una bona proposta?

  • Date and schedule: 15 d'octubre de 2019 de 15h a 16h
  • Location: Seminari 1 Edifici Modular de Docència i Recerca Hospital Joan XXIII