Enquesta: Introducció a l'estadística aplicada: Elecció de tècniques i interpretació de resultats -- 2a Edició

  • Dates i horaris: 19, 21, 26 i 28 de maig de 2015- Hora: 1​5h a 18h
  • Lloc: A18, Unitat Docent, Hospital U. Sant Joan de Reus