Enquesta: Introducció a l'estadística aplicada: Elecció de tècniques i interpretació de resultats

  • Dates i horaris: 5​​, 7, 12 i 14 de maig de 2015​ - Hora: 1​5h a 18h
  • Lloc: A18, Unitat Docent, Hospital U. Sant Joan de Reus